Το νέο υδάτινο ομοίωμα BEAMSCAN

KARL 100
Σύστημα χορήγησης πολλαπλών δόσεων

Το NOMEX Πολύμετρο – Δοσίμετρο

ESA 615
Αναλυτής ηλεκτρικής ασφάλειας

INTRABEAM for Ενδοεγχειρητική Ακτινοθεραπεία (IORT)