Επικοινωνία

Τμήμα Πωλήσεων

Τηλέφωνο : +30 2106742014
Ηλ. ταχυδρομείο : sales@karvonis.gr

Αντώνης Καρβώνης
Ηλ. ταχυδρομείο : antonis@karvonis.gr

Τεχνικό Τμήμα

Ιωσήφ Κυριακίδης
Ηλ. ταχυδρομείο : iosif@karvonis.gr
Τηλέφωνο : +30 2106742014